Nieuwsbrief 2018-12

Geachte leden,

Eindejaar schieting = zondag 16 en 23 december 18, 13:00hr

Eindejaar verlof, SAZ GESLOTEN !!! van maandag 24 december tot en met zaterdag 05 januari 2019, SAZ terug open op zondag 06/01/19

Nieuwjaars receptie = zondag 27 januari 2019

Lidgelden 2019,
Het lidgeld blijf zoals voordien zijnde €200,- Dit verwacht ik VOOR 15 december 2018 op onze rekening BE87 7380 2196 8094 MET vermelding van : Lidgeld – Naam, Voornaam – lidnummer (v/d SAZ badge) Denk eraan, niet op tijd betalen.... misschien terug leden stop in 2019, dus niet op tijd is misschien geen lid meer! Verder verwacht ik van ALLE leden rond nieuwjaar terug een recente BGGZ (596.1-5) OF een kopij van jullie SSL (Recto-Verso)

De eindejaar-schieting (kerstschieting) deze zal dus doorgaan op zondag namiddag vanaf 13:00hr op 16 & 23 december 2018, dit om iedereen een kans te geven om deel te nemen, één deelname per lid, dus niet op 16 december komen schieten en op 23 december opnieuw een kans komen wagen.
Geen wapens/munitie nodig, alles is voorzien in de club.

Voor de nieuwjaar-receptie op zondag 27 januari 2019 (vanaf 10:00hr), deze zal in de 25 meter schietstand plaats vinden zodat we een beetje meer volk kunnen ontvangen en plaats aanbieden. Drank op te halen in de kantine en mee te nemen naar de schietstand.
Er kan die dag dus NIET geschoten worden.

Opmerking:

Indien men een opmerking krijgt van een bestuurslid en/of een medewerker dan moet men dat niet in vraag stellen en opmerkingen terug geven.

Het gebruik van de 25 meterstand is ook beperkt in tijd (+- 60 minuten) en niet tot sluitens tijd zoals sommige mensen denken.

 

Met vriendelijke groet.

André Hoogewys
Voorzitter