Nieuwsbrief 2018-10

NIEUWSBRIEF 2018-10
Geachte leden,
Bedankt voor de talrijke opkomst voor de demo shoot van S&W en die van Canik, alles is vlot verlopen buiten één schiet incident met een 9mm in een tafelblad op de 25 meter schietstand…….bedankt aan de schutter om dit NIET te melden!
De Canik Elite is gewonnen door een lid van SAZ zijnde Koen V. 
…………………………………………………………………….
Agenda Oktober 2018:
Zondag 7 oktober 2018 PM Zwartkruit schieting (inschrijven in de kantine)
Zondag 14 oktober 2018 = SAZ GESLOTEN – Verkiezingen!!!
…………………………………………………………………….
Lidgelden 2019,
Het lidgeld blijf zoals voordien zijnde €200,-
Dit verwacht ik VOOR 15 december 2018 op onze rekening BE87 7380 2196 8094
MET vermelding van :
Lidgeld – Naam, Voornaam – lidnummer (v/d SAZ badge)
Denk eraan, niet op tijd betalen.... misschien terug leden stop in 2019, dus niet op tijd is misschien geen lid meer!
Verder verwacht ik van ALLE leden rond nieuwjaar terug een recente BGGZ (596.1-5) OF een kopij van jullie SSL (Recto-Verso)
Rond half november stel ik de ledenstop even uit zodat er terug enkele nieuwe leden bij kunnen komen.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot één dezer dagen in de club.

André Hoogewys
   Voorzitter