Nieuwsbrief 2017-09

Nieuwsbrief 2017-09                                                       27 oktober 2017

 • Herinnering: SAZ is nog steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor het open houden van de kantine
 • Op 21-22 november wordt er een nieuwe veiligheids deur geplaatst in de 30 meter stand, dit houdt in dat op woensdag 22 november 2017 de 30 meter stand GESLOTEN zal zijn in de namiddag, onder voorbehoud zal deze geopend worden op de avond.
 • Wapenhandel Bliki, houdt een opendeur dag op zondag 29 okt 2017 van 10:00 tot 18:00 hr en dit te: Victor Bocquéstraat 3, 9300 Aalst. Je kan er die dag de eigenaars van SPS en de wereldkampioen IPSC Frank Witters ontmoeten en tevens kennis maken met de nieuwste wapens van SPS, CANIK, BENELLI en S&W en nog veel meer, verder kan je een kijkje nemen in de nieuwe pop-up shop “BLIKI SPORT’ dit alles voorzien van een hapje en een drankje.
 • één van onze leden, Francis Vermeire heeft te samen met Dr Peter De Laet een boek uitgebracht 'The Eye of the Flak" In de club is er een inkijk exemplaar ter beschikking alsook info hoe en waar dit boek te koop is.
 • Er liggen nog ± > 100 FROS lidkaarten in de club, vraag ernaar indien U de uwe niet in Uw bezit is. Deze kaart word jaarlijks vernieuwd. Het is het bewijs dat U ingeschreven en verzekerd bent via de federatie.
 • Spaarkas SAZ:
  Er zijn nog 2 lichtingen van de spaarkas dit jaar, zijnde op 28 oktober en eind november, hierna word er afgesloten, spaarders dewelke genoeg gespaard zullen hebben en die toestemming hebben gegeven voor de afhouding van hun lidgeld zullen dan in orde zijn, de overschotten van het spaargeld zullen uitbetaald worden op de nieuwjaar drink op 21 januari 2018. Spaarders die niet genoeg hebben gespaard worden volledig uitbetaald zoals hierboven vermeld en moet zorgen dat ze hun lidgeld op tijd storten.
 • Lidgeld 2018:
  Het lidgeld voor 2018 blijft het zelfde, zijnde 200,-€
  Dit lidgeld word verwacht ten laatste op 15/12/2017 op de rekening van de club
  BE87 7380 2196 8094, met vermelding van Naam, Voornaam en lidnummer SAZ.
  Waarom 15/12/2017? De club word verwacht dat het zijn leden aanmeld voor 18/12/2017 aan FROS, dit ten einde in orde te zijn qua verzekering etc.
 • ‘Uittreksel uit het strafregister’ of en kopij van de Sport Schutters Licentie moet ten laatste op 15 januari 2018 in het bezit zijn van SAZ, NIET in orde is NIET schieten!
                                                         Met vriendelijke groet,
                                                             André  Hoogewys
                                                                   Voorzitter