Nieuwsbrief 2017-08

Nieuwsbrief 2017-08                                                          4 oktober 2017

 • Herinnering: SAZ is nog steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor het open houden van de kantine
 • Er liggen nog > 100 FROS lidkaarten in de club, vraag ernaar indien U de uwe niet in Uw bezit is. Deze kaart heeft U nodig indien U in een andere club wenst te schieten, indien er iets gebeurt, en/of als kopij voor de Provincie als bewijs van aansluiting. Deze kaart word jaarlijks vernieuwd.
 • Spaarkas SAZ:
  Er zijn meerdere kandidaten om lid te worden van de spaarkas, alles is echter volzet.
  Er zijn nu (01-10-2017) tien (10) spaarders dewelke dit jaar nog steeds niets hebben gespaard, deze zullen verwijdert worden zodat er andere die wel willen sparen de kans krijgen.
 • Lidgeld 2018:
  Het lidgeld voor 2018 blijft het zelfde, zijnde 200,-€
  Dit lidgeld word verwacht ten laatste op 15/12/2017 op de rekening van de club
  BE87 7380 2196 8094, met vermelding van Naam, Voornaam en lidnummer SAZ.
  Waarom 15/12/2017? De club word verwacht dat het zijn leden aanmeld voor 18/12/2017 aan FROS, dit ten einde in orde te zijn qua verzekering etc.
 • ‘Uittreksel uit het strafregister’ of en kopij van de Sport Schutters Licentie moet ten laatste op 15 januari 2018 in het bezit zijn van SAZ, NIET in orde is NIET schieten!
   

                                                         Met vriendelijke groet,
                                                             André  Hoogewys
                                                                   Voorzitter