Nieuwsbrief 2016-02

Nieuwsbrief 2016-02
Van 11 oktober 2016

 • Op 03 en 04 november 2016 word er onderhoud werk gedaan op de schietstand, dus donderdag 03 november is de schietstand gesloten
 • Herinnering: SAZ is nog steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers
 • Momenteel aanvaarden wij geen nieuwe leden, in december moet het nieuwe lidgeld voor 2017 reeds betaald worden dus is het te gek om nu nog lidgeld te vragen voor 2016. Dus nieuwe leden zijn welkom (na aanvaarding van hun dossier) vanaf de laatste week van november, de eerste week van december.
 • De lidgelden voor 2017 dienen uiterlijk betaald te zijn VOOR 15 december 2016. Het bedrag is het zelfde gebleven zijnde 200,-€ te storten op rekening BE87 7380 2196 8094 met vermelding “lidgeld 2017 + Naam, voornaam”.
 • Voor de leden, niet vergeten om aanvang 2017 (VOOR 31 januari) een kopij van jullie Sport Schutter Licentie (RectoVerso) en/of een Uittreksel van het strafregister (Mod 596.1) binnen te brengen op het secretariaat, niet in orde hiermee?! NIET SCHIETEN.
 • Vanaf heden is er op aanvraag ook jupiler NA beschikbaar in de kantine.
 • Het secretariaat is geen duivenkot, indien U iets wenst meld U aan via een medewerker.
 • Enkele steeds terug kerende opmerkingen:
 • Wie niet schiet op de 100 meterstand heeft daar ook niets te zoeken tijdens de schietbeurt, laat de schutters met rust zoals jullie zelf met rust zouden wensen gelaten te worden.
 • Op de 25 meter stand, gebruik deze om te schieten, NIET om gezellig te kletsen, hou het stil (praten) zodat de serieuze schutters niet gestoord worden.
 • Opvolging van vorige punt, indien U gedaan heeft met schieten, geef Uw sleutel asap af in de kantine, ga niet gezellig nakaarten of een sigaretje buiten gaan roken. Niets zo ergerlijk dan te moeten wachten om te kunnen gaan schieten en dan in de stand te komen en er bijna niemand te vinden (gebeurt regelmatig)
 • Indien jullie willen napraten en jullie resultaten wensen te bespreken, doe dit dan in de kantine, dus niet meer op de schietstand!

Met vriendelijke groet,
A. Hoogewys
Secretaris/Voorzitter